ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชฎากานต์ พูนวงค์

โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558