ผู้สอน
ชัยยะ เกลี้ยงทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17120

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดสามัคยาราม


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3