การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 รหัสวิชา ( ง21101)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นุจรีพร อนุสัตย์

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

การทำความสะอาดบ้านเบื้องต้น