ผู้สอน
เพ็ญวไล กาหลง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้น ม.2 วิชาดนตรีสากล


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17127

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

เครื่องดนตรีสากลในปัจจุบันสามารถจำแนกหรือจัดเป็นประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของเสียงที่คล้ายคลึงกัน และลักษณะของเครื่องดนตรี แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

เครื่องสาย (String Instruments)

เครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments)

เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments)

เครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments)

เครื่องกระทบ (Percussion Instruments)