เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้น ม.2 วิชาดนตรีสากล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เครื่องดนตรีสากลในปัจจุบันสามารถจำแนกหรือจัดเป็นประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของเสียงที่คล้ายคลึงกัน และลักษณะของเครื่องดนตรี แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

เครื่องสาย (String Instruments)

เครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments)

เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments)

เครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments)

เครื่องกระทบ (Percussion Instruments)