ผู้สอน
อัจฉราวรรณ ภิบาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

m.6/3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 33101


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17128

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถใช้ประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง