ผู้สอน
ปานจิต แสนจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ (ว22101)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17131

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบย่อยอาหาร