ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 การใช้โปรแกรมสำนักงาน (ง20214)
ผู้สอน

อภิสิทธิ์ แสนโสภาวัน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 การใช้โปรแกรมสำนักงาน (ง20214)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17133

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมสำนักงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.