ผู้สอน
พนมไพร อ่อนธรรมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ท22101 ชั้น ม.2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17137

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้ด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการดู การใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป