ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ (ค32101)
ผู้สอน

นางสาวลักษมา กาหลง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ (ค32101)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17138

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.