นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ผู้สอน

นาย ชัยชุมพล กาญจนคลอด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1714

สถานศึกษา
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

 

รหัสวิชา ง31202 รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จ.กระบี่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.