ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง31101)


ผู้สอน
อภิสิทธิ์ แสนโสภาวัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง31101)

Class ID
17148

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)