ศาสนบัญญติพื้นฐานสำหรับครู


ผู้สอน
นาย มาหามะรอสลี แมยู
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศาสนบัญญติพื้นฐานสำหรับครู

รหัสวิชา
1715

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นชั้นเรียนจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ศาสนบัญญัติพื้นฐานสำหรับครู


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books