เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Skills Training for MS2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

Rajamangala University Technology Srivijaya

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นชั้นเรียนสำหรับการฝึกทักษะนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลชั้นปีที่2