รายวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ง 33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ผู้สอน ครูวิภาพร/ครูอานันทชัย
ผู้สอน

อานันทชัย กุลณดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ง 33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ผู้สอน ครูวิภาพร/ครูอานันทชัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17172

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองห้างพิทยา

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.