ผู้สอน
สุพรรษา ด้วงไทย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

แผนธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17173

สถานศึกษา

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร5ชั้น 1 ห้อง5


คำอธิบายชั้นเรียน

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ต่อ1กลุ่ม

2. ตั้งธุรกิจที่จะทำในวัน Business Day 7 กันยายน 2558

3. เขียนแผนธุรกิจตามใบความรู้ที่ให้ไปพร้อมตัวอย่างการเขียนแผน (ให้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว)

4.ส่งวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น.