141312 ระบบราชการกับการกำหนดนโยบาย
ผู้สอน

ณัฏฐิมา มากชู

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
141312 ระบบราชการกับการกำหนดนโยบาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17178

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิวัฒนาการของการเมืองและระบบราชการไทย ความหมายของการกำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทั้งภายในและภายนอกระบบการเมือง ขั้นตอน กระบวนการกำหนดนโยบาย บทบาท และอิทธิพลของกลุ่มสถาบันการเมืองและระบบราชการที่มีต่อการกำหนดนโยบาย และการวิเคราะห์การกำหนดนโยบาย

Evolution of politics and bureaucratic system in Thailand, Definitions of policy making, policy making participants both inside and outside the political system, procedures and process of policy making, roles and influences of political institutions and bureaucratic system on public policy making, and analysis of policy making


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.