ศ23101
ผู้สอน

ครู อภิรดี วงษ์ทรัพย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ศ23101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17183

สถานศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อชีวิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.