เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

COM 3103 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ Sec.01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฎหมายและประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นทางการค้าและการพาณิชย์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ผิดวัตถุประสงค์ ประเด็นความเท่าเทียมกันทางสังคม เสรีภาพในการพูด ภาวะส่วนตัว ความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา