ศท013 อ.จิตตรัตน์ ตันเสนีย์
ผู้สอน

จิตตรัตน์ ตันเสนีย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ศท013 อ.จิตตรัตน์ ตันเสนีย์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17188

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.