ผู้สอน
วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ คพธ.571


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17197

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

-