ม.4/1 Basic EIS CBS 1/2556


ผู้สอน
นาย สมสรรค์ กันยาหลง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4/1 Basic EIS CBS 1/2556

รหัสวิชา
172

สถานศึกษา
โรงเรียนชนบทศึกษา

คำอธิบายวิชา

smileyวิชาคณิตศาสพื้นฐาน ค 31101 โปรแกรม EIS


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books