homeม.4/1 Basic EIS CBS 1/2556
personperson_add
ม.4/1 Basic EIS CBS 1/2556

ผู้สอน
นาย สมสรรค์ กันยาหลง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.4/1 Basic EIS CBS 1/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
172

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

smileyวิชาคณิตศาสพื้นฐาน ค 31101 โปรแกรม EIS


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)