homeอบรมการใช้งาน Class Start (1720)
person
อบรมการใช้งาน Class Start (1720)

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
อบรมการใช้งาน Class Start (1720)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1720

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้สำหรับอบรม ในโครงการ ไอทีวิชาการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)