อบรมการใช้งาน Class Start (1720)

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับอบรม ในโครงการ ไอทีวิชาการ