ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

30708306 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ (Business Computer Project)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17201

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงการวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนในการจัดทำโครงงาน ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาของธุรกิจจริง