homeวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)
person
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)

ผู้สอน
นาย กิตติวุฒิ จีนนะบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1721

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering) (04 - 022 - 417)

 วิชาบับคับก่อน : 04-020-201 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

  • การใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง
  • แรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง
  • การกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อการทดสอบ
  • เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงดันสูง
  • ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการออกแบบฉนวน
  • การเกิดเบรกดาวน์ในไดอิเล็กตริกที่เป็นก๊าซ ของเหลวและของแข็ง
  • เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูง
  • การประสานสัมพันธ์ฉนวน

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)