วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)


ผู้สอน
นาย กิตติวุฒิ จีนนะบุตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)

รหัสวิชา
1721

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คำอธิบายวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering) (04 - 022 - 417)

 วิชาบับคับก่อน : 04-020-201 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books