เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering) (04 - 022 - 417)

 วิชาบับคับก่อน : 04-020-201 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

  • การใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง
  • แรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง
  • การกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อการทดสอบ
  • เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงดันสูง
  • ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการออกแบบฉนวน
  • การเกิดเบรกดาวน์ในไดอิเล็กตริกที่เป็นก๊าซ ของเหลวและของแข็ง
  • เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูง
  • การประสานสัมพันธ์ฉนวน