homeวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)
personperson_add
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)

ผู้สอน
นาย กิตติวุฒิ จีนนะบุตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1721

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering) (04 - 022 - 417)

 วิชาบับคับก่อน : 04-020-201 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

  • การใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง
  • แรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง
  • การกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อการทดสอบ
  • เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงดันสูง
  • ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการออกแบบฉนวน
  • การเกิดเบรกดาวน์ในไดอิเล็กตริกที่เป็นก๊าซ ของเหลวและของแข็ง
  • เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูง
  • การประสานสัมพันธ์ฉนวน

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)