207705_1_2558

คำอธิบายชั้นเรียน

classical electrodynamic 1