10 วิชาแห่งความสว่าง

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่เน้นความเข้าใจ