Play and Learn with me..


ผู้สอน
นางสาว ฐิติรัตน์ พรทิพย์วิวัฒน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Play and Learn with me..

รหัสวิชา
1722

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

คำอธิบายวิชา

Play and Learn with me..


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books