ผู้สอน
สุธิชล พ่อครวงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

easy physics


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17220

สถานศึกษา

Saharajrangsalid school


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าในการเรียนไฟฟ้าแม่เหล็ก ทั้งในเรื่องของสนามแม่เหล็กและแรงทางไฟฟ้าที่ทำให้เเกิดสนามแม่เหล็ก