ผู้สอน
อาจารย์ พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การบริหารการเงิน (Financial Management)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17240

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


คำอธิบายชั้นเรียน

Course Description
     การประเมินผลตอบแทนและการประเมินความเสี่ยงของการลงทุนและกลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โครงสร้างทางการเงินและค่าของทุน การประเมินโครงการลงทุนภายใต้ภาวะความไม่แน่นอน รวมถึงการศึกษานโยบายการเงินต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

     Risks and returns evaluation of investment and portfolios; securities valuation; financial structures and cost of capital; project valuation under uncertainty including studying monetary policies affecting financial management decisions for achieving efficient targets