ประถมศึกษา
ผู้สอน

นายทิวากร ณ พัทลุง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17242

สถานศึกษา
โรงจุ๋งฮัวโซะเซียว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมนุมคอม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.