แนวดนตรี (Music Stlye)
ผู้สอน

อาจารย์ เกรียงไกร คงเมือง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
แนวดนตรี (Music Stlye)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17260

สถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวดนตรี (Music Stlye)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.