ผู้สอน
วิรัตน์ ขุนราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาเคมี(ปริมาณสารสัมพันธ์)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17263

สถานศึกษา

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เนื่้อหาของวิชาประกอบด้วย

1. อะตอม มวลอะตอม มวลโมเลกุล

2. ปริมาณสารโมล

3. ความเข้มข้นของสารละลาย

4. สมการเคมี