การบัญชีเบื้องต้น 1
ผู้สอน

นิภาวดี มาลมพันธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การบัญชีเบื้องต้น 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17267

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

การบัญชีเบื้องต้น 1 ปวช. 1 บัญชี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.