คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

จุไรรัตน์ ปิ่นเวหา

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ตัวอย่างการสร้างบทเรียนออนไลน์ (E-Learning)