คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

เดือนเพ็ญ แสงจันทร์

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ตัวอย่างการสร้างบทเรียนออนไลน์ วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับชั้น ปวช.