เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เดือนเพ็ญ แสงจันทร์

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

ตัวอย่างการสร้างบทเรียนออนไลน์ วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับชั้น ปวช.