เรียนรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์


ผู้สอน
นาง นัยนา อินประดิษฐ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรียนรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา
1727

สถานศึกษา
โรงเรียนสุธีวิทยา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books