homeเรียนรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
personperson_add
เรียนรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
person
นาง นัยนา อินประดิษฐ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เรียนรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1727

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)