ผู้สอน
จารุวรรณ ชื่นใจชน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17271

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากช่อง


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน และแบบฝึกหัดตามกำหนดเวลา