ผู้สอน
ณัฏฐวี พงษ์สมบูรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17272

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับทดสอบในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6