ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

ญาณิศา ไหลพึ่งทอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน