com4


ผู้สอน
นางสาว ฐิติมา ธะนะศรี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
com4

รหัสวิชา
1728

สถานศึกษา
โรงเรียนสิงห์บุรี

คำอธิบายวิชา

นร.ที่เรียนเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในปีการศึกษานี้เปิดห้องเรียรน ม. 4/4 4/5 และ 4/6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books