ผู้สอน
นาย คมกริช ทองนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต กศปชสาสุข+คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17288

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต กศปชสาสุข+คอมพิวเตอร์ธุรกิจ