เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.4/3-58

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ

โรงเรียนสภาราชินี 2

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สอนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เนื้อหาเกี่ยวกับ โครงสร้างโลก โลกและการเปลี่ยนแปลง ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา เอกภพ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ เทคโนโลยีอวกาศ