ผู้สอน
นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ม.4/3-58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17292

สถานศึกษา

โรงเรียนสภาราชินี 2


คำอธิบายชั้นเรียน

สอนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เนื้อหาเกี่ยวกับ โครงสร้างโลก โลกและการเปลี่ยนแปลง ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา เอกภพ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ เทคโนโลยีอวกาศ