เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรมFlip Album ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศุภรัตน์ แก้วมีศรี

โรงเรียนบ้านสันยูง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง ประกอบไปด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และเสียงอื่นๆ สามารถเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

การเรียกใช้โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro เหมือนกับการเรียกใช้โปรแกรมทั่ว ๆ ไป จากสตาร์ทเมนู ภายในหน้าต่างโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro ประกอบไปด้วยส่วนประกอบของโปรแกรมมากมาย แต่ละส่วนจะเป็นคำสั่งการใช้งานโปรแกรม