ผู้สอน
Melody Metinee Puechpoom นางสาวเมทินี พืชภูมิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสื่อสาร (เทคนิคการแต่งภาพขั้นสูง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17312

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จังหวัดนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

- เทคนิคการแต่งภาพให้สวย

- เทคนิคการแต่งภาพสายรุ้ง