เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสื่อสาร (เทคนิคการแต่งภาพขั้นสูง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเมทินี พืชภูมิ

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

- เทคนิคการแต่งภาพให้สวย

- เทคนิคการแต่งภาพสายรุ้ง