เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสื่อสาร (เทคนิคการแต่งภาพขั้นสูง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Melody Metinee Puechpoom นางสาวเมทินี พืชภูมิ

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จังหวัดนครศรีธรรมราช

- เทคนิคการแต่งภาพให้สวย

- เทคนิคการแต่งภาพสายรุ้ง