homeโปรแกรมภาษาlogo
personperson_add
โปรแกรมภาษาlogo

ผู้สอน
นางสาว นริศรา ภู่ดนตรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมภาษาlogo

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1732

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมภาษาlogo 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)