คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ​(การตกแต่ง และแก้ไขภาพ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop)​ ชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุริยา บรรลือพืช

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

(การตกแต่ง และแก้ไขภาพ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop)