คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ​(การตกแต่ง และแก้ไขภาพ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop)​ ชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 6

สุริยา บรรลือพืช

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

คำอธิบายชั้นเรียน

(การตกแต่ง และแก้ไขภาพ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop)