ผู้สอน
อดุล สาอะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา เรื่อง เรื่องซอฟต์แวร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17323

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านควนลังง


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบาย

บทเรียนออลไลน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ค้นคว้า