ผู้สอน
กวิศร์ เลขะคุณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Krunext Class


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17324

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้สอนในรายวิชา.