ผู้สอน
นางจีรทิปต์ โคกเขา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.1/1 , ม.1/2 , ม.6/1 , ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17329

สถานศึกษา

โรงเรียนสภาราชินี 2


คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ฟิสิกส์ ว33205