ผู้สอน
วรรณิศา ชูประสูตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17333

สถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

หัวข้อ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1